Zobacz, co zrobiliśmy dla oceanów

March 1, 2023

Zobacz, co zrobiliśmy dla oceanów

Przez WeMove Europe

Popłynęliśmy pod prąd, by zakazać szkodliwej metody połowu ryb w Europie i ochronić nasze oceany.

Obejrzyj i udostępnij wideo:

Dwa lata pracowaliśmy, by zakazać najbardziej szkodliwej praktyki rybackiej w Europie, tak zwanego trałowania dennego. [1] Ogromne sieci rybackie szorują po morskim dnie jak buldożery, wyjaławiając nasze cenne ekosystemy i zabijając delfiny, foki, rzadkie koralowce oraz tysiące innych gatunków istot.

Obecnie dzieje się to również w Morskich Obszarach Chronionych, strefach podobnych do parków narodowych, których cenna i różnorodna przyroda powinna pozostawać pod ochroną.

A w lutym 2023 r., Unia Europejska ogłosiła, że wprowadzi zakaz trałowania dennego:

· najpóźniej w marcu 2024 roku w Morskich Obszarach Chronionych Natura 2000, zabezpieczających dno morskie oraz florę i faunę;

· najpóźniej w 2030 roku w innych Morskich Obszarach Chronionych, przy czym w nowo utworzonych Obszarach będzie ono zabronione od początku. [2]

Odegraliśmy dużą rolę w tym sukcesie! Nie było to łatwe. Lobby rybołówstwa przemysłowego spróbowało wszystkiego, by szkodliwe dla oceanów sieci denne nadal pozostały w użyciu. [3] A Komisja Europejska wciąż odkładała plan ochrony oceanów. Wydawało się, że nigdy do tego nie dojdzie. [4]

Razem wytrwaliśmy. Obejrzyj wideo, poznaj historię naszej kampanii i dowiedz się, co zrobiliśmy, aby uzyskać taki wynik! Od protestacyjnego nurkowania w oceanie przez przejęcie okładki gazety „Politico” w Brukseli i podarowanie kluczowemu decydentowi gigantycznej książki-rozkładanki po rozesłanie tysięcy wiadomości i pocztówek.

Wreszcie Komisja Europejska posłuchała obywateli i obywatelek, ekspertów i ekspertek oraz nauki, a nie tylko wielkiego lobby rybołówstwa. Zebraliśmy się z różnych zakątków Europy, różnymi działaniami nałożyliśmy presję na decydentów i umożliwiliśmy pozytywną zmianę!

UE zrobiła istotny krok w dobrym kierunku, by ochronić morskie stworzenia i środowisko.

To jednak dopiero początek starań o zdrowie oceanów. Zakaz nie obejmuje wszystkich europejskich wód, a trałowanie denne na Morskich Obszarach Chronionych nie ustanie aż do 2030 roku. Będziemy musieli też dopilnować, aby kraje europejskie rzeczywiście wdrożyły zakaz oraz pomogły branży rybnej się do niego dostosować.

Trzeba więc walczyć dalej. Chcemy zakazać szkodliwych połowów we wszystkich oceanach Europy – a także znaleźć sposoby, jak naciskać na bardziej zrównoważone rybołówstwo z udziałem lokalnych społeczności.

Dziś świętujemy pozytywny wynik - ale możesz oczekiwać dalszych wieści.

[1] https://europe.oceana.org/en/our-work/bottom-trawling/overview

[2] Komunikat prasowy w języku polskim, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_828

Plan działania UE dotyczący ochrony i odnowy ekosystemów morskich na rzecz zrównoważonych i odpornych łowisk https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2023-02/COM-2023-102_en.pdf

[3] Arthur Neslen, Branża rybna Europy zawalczy z ekologami o trałowanie denne, „The Guardian” – artykuł w języku angielskim

https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/17/europes-fishing-industry-to-battle-with-conservationists-over-bottom-trawling

[4] Plan działania UE dotyczący ochrony zasobów łowisk i ekosystemów morskich, pierwotnie ogłoszony na 2021 rok. https://our.fish/publications/letter-urgent-meeting-request-on-the-eu-action-plan-to-conserve-fisheries-resources-and-protect-marine-ecosystems/

To może Cię zainteresować

Ludzie stojący przed budunkiem

Uber przegrywa z pracownikami!

Pierwszy raz w historii osoby pracujące dla ogromnych platform takich jak Uber otrzymają takie same prawa jak inni. To przełom dla pracowników w całej Europie. Wyobraź sobie: harujesz po 15 godzin dziennie, nie masz chorobowego,…

Kobiety stoją z transparentem wzywającym koniec przemocy wobec kobiet

Feministyczna przyszłość, na jaką zasługujemy

W połowie stycznia zmieniłyśmy bieg historii: Unia Europejska porozumiała się w sprawie pierwszego prawa, które będzie zwalczać przemoc wobec kobiet. Gdy te przepisy wejdą w życie, wszystkie państwa członkowskie UE będą musiały robić o wiele…

Wszystkie artykuły