O nas

Nasza Społeczność

Nasza działalność opiera się na dwóch zasadniczych przekonaniach: po pierwsze, że w ludziach tkwi siła, która pozwala decydować im o tym, w jakim kierunku zmienia się świat. Po drugie, że Europa, w której dzisiaj żyjemy, potrzebuje prawdziwej, gruntownej transformacji, tak aby jej polityka odpowiadała w pierwszym rzędzie na potrzeby ludzi i planety, a nie korporacji i zysku.

Gdy działamy wspólnie, osiągamy znacznie większe cele niż te, które ktokolwiek mógłby osiągnąć samotnie. Zwykle zaczyna się od najprostszych rzeczy: podpisania petycji, wpłaty drobnej darowizny, wysłania listu do lokalnego polityka. Te pojedyncze działania, gdy podejmowane są przez tysiące osób w całej Europie, wytwarzają społeczny nacisk i prowadzą do realnych politycznych zmian. Wtedy politycy zaczynają nas słuchać, wielkie koncerny czują na sobie presję opinii publicznej, a nasza nadzieja staje się rzeczywistością. A nasz ruch staje nie do zatrzymania!

Tworzymy więzi między ludźmi. W oparciu o solidarność i zaufanie budujemy europejską społeczność, która nie zna granic. Może do niej dołączyć każda osoba bez względu na to, gdzie się urodziła, z jakiego środowiska się wywodzi i jaki wybrała styl życia. Nasze wspólne działania sprawiają, że staje się możliwa inna Europa – taka, która na pierwszym miejscu stawia dobro ludzi i planety.

fullreshd.jpg

Nasza wizja Europy

Świat pogrąża się dziś w kryzysie. Ale z naszą pomocą to wszystko może się zmienić.

our vision

Nasza wizja Europy

WeMove Europe jest organizacją niezależną. Nie podlegamy żadnym rządom, instytucjom państwowym ani prywatnym przedsiębiorstwom. Kieruje nami społeczność WeMove: ponad 700.000 osób, które angażują się i wspólnie przekształcają Europę w lepsze miejsce do życia. Opieramy naszą pracę na wartościach, którymi są równość, zrównoważona gospodarka i demokracja.

Niestety tych właśnie wartości dojmująco brakuje naszym przywódcom politycznym.

Świat pogrąża się dziś w kryzysie. Nasz system polityczny od bardzo dawna służy jedynie elitom i generowaniu zysku. Dziś widzimy katastrofalne skutki tego systemu dla środowiska, gospodarki i demokracji. Wszystkie te fatalne konsekwencje odczuwamy w codziennym życiu.

Widać głęboką sprzeczność między tym, jak są podejmowane decyzje polityczne, a często przywoływanymi wartościami, na których ma się opierać Unia Europejska: szacunkiem dla praw i godności człowieka, wolnością, demokracją, równością, praworządnością, tolerancją, sprawiedliwością i solidarnością.

We współczesnej Europie uchodźcy są przemocą odpędzani od granic, środowisko jest niszczone dla zysku, prawa człowieka są łamane, a kryzys klimatyczny – ignorowany. Nasi przywódcy, ogarnięci niezdrową obsesją na punkcie wzrostu gospodarczego, lekceważą konsekwencje tego wzrostu dla ludzi i planety. Cała władza skupiona jest w ręku nielicznych, którzy czerpią zyski z dewastowania planety i wyzyskiwania większości ludzi. Wpływy potężnych korporacji osłabiają stanowione prawo i pozbawiają nas jego ochrony.

Dzieje się tak, bo systemy rządzące naszym światem zostały zaprojektowane po to, by służyć bogatym i wpływowym. Ale z Twoją pomocą to wszystko może się zmienić.

Przeczytaj naszą strategię na lata 2020-2022

Zdjęcie: Compassion in World Farming International

Gdzie działamy

  • → Ponad 700.000 osób w Europie

  • → Zespół w 9 krajach

  • → Partnerzy w całej Europie

Nasza społeczność to ponad 700.000 Europejek i Europejczyków na całym kontynencie, w krajach Unii Europejskiej, jak i nienależących do niej. Osoby prowadzące nasze kampanie doskonale znają miejscowe realia swoich krajów i we współpracy z całym naszym zespołem organizują kampanie, które przynoszą realne zmiany – zarówno w poszczególnych krajach, jak i w całej Europie.

Adresatami wielu z naszych kampanii są politycy i instytucje Unii Europejskiej, jednak kierujemy też nasze kampanie do Rady Europy, Europejskiego Urzędu Patentowego, a także do firm i polityków krajowych. Nacisk międzynarodowej społeczności często daje decydentom impuls do działania.

Jak działamy

Ku Europie dobra wspólnego

Unia Europejska powstała po to, by rozwijać współpracę między krajami i tą drogą poprawiać poziom życia wszystkich mieszkańców Europy. Unijne prawa i regulacje doprowadziły do przyjęcia wysokich standardów socjalnych i środowiskowych. Z czasem jednak w Unii urosły wpływy wielkich korporacji, a rządy krajowe i władze UE przestały słuchać głosu społeczeństwa.

Jako Europejki i Europejczycy odczuwamy wiele wspólnych trosk. Nasze obawy podzielają nie tylko najbliżsi sąsiedzi w naszych miastach i miejscowościach, ale mieszkańcy całego kontynentu. Warunki pracy i zatrudnienia, problemy mieszkaniowe, zmiana klimatu i prawa człowieka – te sprawy dotyczą i niepokoją nas wszystkich. Mamy prawo oczekiwać, że przywódcy polityczni sprostają tym problemom.

Siła społecznego ruchu


Wiemy, że trzeba działać natychmiast. Każdy dzień zwłoki to jeszcze więcej ludzi pozostawionych samym sobie. Każdy dzień zwłoki przynosi jeszcze większą degradację środowiska i oddala nas od lepszej przyszłości. Kiedy działamy razem, staje się możliwa inna Europa – taka, która na pierwszym miejscu stawia dobro ludzi i planety. WeMove Europe prowadzi kampanie, które pozwalają mieszkańcom całej Europy wpływać na najważniejsze decyzje polityczne. Suma naszych jednostkowych działań składa się na znaczącą siłę, a ona pozwala nam osiągać cele, których żadne z nas nie osiągnęłoby samodzielnie.

Zmieniamy Europę

Nasze kampanie skupiają się na najbardziej palących problemach naszych czasów i trafiają tam, gdzie nasze działanie może przynieść realne zmiany. Reagując na bieżące wydarzenia na świecie, łącząc siły z partnerami czy realizując cele wskazane przez naszą społeczność w ankietach, angażujemy się w takie działania, które spełniają szereg kryteriów:

  • Celem kampanii nie jest jedynie zaradzenie objawom problemów, ale usunięcie ich głębokich przyczyn.

  • Kampania nie zmierza wyłącznie do drobnych reform i miejscowej poprawy, ale może prowadzić do długofalowych zmian.

  • Kampania może przynieść wiele cząstkowych zwycięstw na drodze do szerokich przemian w Europie.

  • Nasza społeczność może wnieść swój szczególny wkład, dopełniając wiedzę i umiejętności innych osób, ruchów lub organizacji uczestniczących w kampanii.

  • Kampania daje możliwość włączenia się osobom z wszystkich środowisk, a nasza społeczność daje jej wsparcie.

  • Kampania przyczynia się do budowania europejskiej solidarności ponad granicami państw.

Budowanie sojuszy

Siłą ruchu WeMove Europe jest nasza społeczność złożona z ludzi, którzy pragną lepszej Europy dla wszystkich. W naszej społeczności działają osoby wywodzące się z najróżniejszych środowisk, dla których Europa jest domem – niezależnie od miejsca ich urodzenia.

WeMove Europe współpracuje z ruchami i organizacjami partnerskimi. Dzięki temu nasze mocne strony wzajemnie się uzupełniają. Wśród partnerów naszych kampanii są na przykład organizacje i ruchy, które dobrze znają sytuację w określonym kraju, mają długie doświadczenie w organizowaniu demonstracji i akcji ulicznych albo drobiazgowo analizują sytuację polityczną i gospodarczą. Nasza społeczność uzupełnia ich starania zdolnością do szybkiej mobilizacji w całej Europie.

Więcej o naszej działalności znajdziesz w naszych raportach rocznych

Historia

Nadeszła pora, byśmy my, mieszkańcy i mieszkanki Europy, przemówili razem – i by nas usłyszano.

Nasza społeczność powstała w 2015 roku – mniej więcej wtedy, gdy wiele osób z Syrii, uciekając przed wojną, rozpaczliwie szukało schronienia i ryzykowało życie, próbując przebyć Morze Śródziemne i dotrzeć do Europy. Właśnie wtedy pojawiły się pierwsze pęknięcia w europejskich procesach decyzyjnych dotyczących migracji. Nieludzkie traktowanie ludzi, którzy w granicach Unii poszukiwali jedynie bezpieczeństwa, stało w sprzeczności z gotowością mieszkańców kontynentu do udzielenia im pomocy.

Tamten kryzys i polityczna reakcja na niego pokazały, jak daleko Unia odbiegła od ideałów, na których u zarania została oparta: poszanowania ludzkiej godności, praw człowieka i praworządności.

Od samego początku naszym celem było wpływanie na europejską politykę. Bo chociaż decyzje podejmowane w Unii mają przemożny wpływ na nasze codzienne życie, obywatelkom i obywatelom Europy rzadko pozwalano zabrać głos w politycznej debacie. Nadeszła pora, byśmy my, mieszkańcy i mieszkanki Europy, przemówili razem – i by nas usłyszano.

Pierwsze kampanie ruchu WeMove skupiały się na najbardziej kontrowersyjnych, bieżących kwestiach – od przedłużenia zezwolenia na stosowanie zabójczego pestycydu, glifosatu, po nieludzkie traktowanie osób przybywających do granic Europy i tych z nas, którzy usiłowali nieść im pomoc.

Zwycięstwa

Ludzie stojący przed budunkiem

Uber przegrywa z pracownikami!

Pierwszy raz w historii osoby pracujące dla ogromnych platform takich jak Uber otrzymają takie same prawa jak inni. To przełom dla pracowników w całej Europie.…

Wszystkie zwycięstwa