Europese grenzenchef, stap op!

Europese grenzenchef, stap op!

Tegen het einde van 2020 werd het bewijs onontkoombaar: het Europese agentschap voor de grens- en kustwacht, Frontex, was betrokken bij de mishandeling van migranten. Videos doken op van Griekse grenspolitie die mensen in gammele bootjes aanvalt om hen uit Europese wateren te houden, en zo op hoge zee aan hun lot overlaat.

Onderzoek wees uit dat Frontex getuige was van meerdere gewelddadige voorvallen, en dat hun leidinggevenden, waaronder directeur Fabrice Leggeri, die onder het tapijt probeerden te vegen. In deze campagne hebben onze leden zich ingezet om ervoor te zorgen dat Frontex niet ongestraft wegkomt met deze mensenrechtenschendingen.

  • We riepen de Frontex-toezichtscommissie van het Europarlement op om hun gesloten vergadering openbaar te maken. En dat deden ze!
  • We vroegen de budgetcommissie van het Europarlement om de goedkeuring van Frontex’ budget uit te stellen. En zo werd Frontex het enige agentschap wiens budget voor 2019 niet door de commissie werd goedgekeurd!
  • Onze community schreef Europarlementariërs aan om ervoor te zorgen dat ze Frontex streng in het oog hielden.

Op 29 april 2022 trad Fabrice Leggeri eindelijk af als directeur van Frontex, de geheimzinnige en goed gefinancierde EU-grenspolitie. Leggeri stapte op na jaren van oplopende druk van alle kanten: van Europarlementariërs, journalisten, NGO’s, burgers en maatschappelijke organisaties. Meer dan 65.000 van ons ondernamen actie, tekenden de petitie, en stuurden e-mails naar Leggeri en andere mensen bij Frontex, waarin ze opriepen tot zijn aftreden.

Maar voordat we de waardigheid van alle ontheemde mensen kunnen garanderen, is nog veel werk aan de winkel. Het is niet voldoende om de directeur van Frontex ter verantwoording te roepen. Het hele systeem is erop ingericht dat onze overheden de rechten van mensen op de vlucht kan schenden. En onze community zal hiertegen blijven vechten.

Andere interessante artikelen

What we did for our oceans, image

What we did for our oceans

We’ve made waves to stop destructive fishing in Europe and protect our oceans. For two years, we’ve worked to ban the most destructive fishing practice in Europe, known as bottom-trawling. [1] Massive fishing nets bulldoze...

We hebben een beter internet gewonnen

We hebben een beter internet gewonnen

In april 2022 kwam de EU tot een akkoord over een nieuwe wet die onze rechten online beschermt. Die nieuwe wet, de Digital Services Act (DSA) brengt ons een stap dichterbij een beter en veiliger...

Alle artikelen