Het opnemen tegen een monster

January 15, 2024

Collage van foto's van activisten die zich voor de zaak inzetten

Door WeMove Europe

De regels zijn eindelijk herschreven! Tientallen jaren kon het grote geld overal mee wegkomen. Hoe erg ze onze bossen, onze rivieren en onze mensen ook toetakelden – we konden deze winstbeluste reuzenbedrijven nauwelijks ter verantwoording roepen. Ze waren onverslaanbaar.

Maar nu hebben EU-politici eindelijk een akkoord bereikt voor nieuwe regels, die de macht teruggeven aan de mensen. [1] Nu kunnen we grote bedrijven voor de rechter slepen als we lijden onder hun wanpraktijken.

Deze nieuwe regels betekenen een grote stap vooruit voor vele mensen, zoals voor de Chanleta in Colombia. Zij moeten het hoofd bieden aan het reusachtige steenkoolmonster Glencore en kunnen nu naar de rechter stappen. Eindelijk kunnen ze hun recht op een gezonde omgeving en schoon drinkwater afdwingen. [2]

Toch heeft deze beweging een bitterzoete nasmaak. Enkele Europese overheden, zoals die van Frankrijk en Duitsland, hebben een paar cruciale regels afgezwakt. Zo kunnen mensen nog altijd geen bedrijven uit de financiële sector, zoals banken, aanklagen vanwege medeplichtigheid aan de klimaatcrisis. [3]

Daarom moeten we ons klaarmaken voor de strijd voor strengere regels. Zo zorgen we ervoor dat meer mensen ze kunnen aanwenden om klimaatverandering tegen te gaan en om iets te doen aan alle schade die het grote geld in zijn hebzucht aanricht. Gedurende het komende jaar gaan we campagne voeren om zelfs de financiële sector ter verantwoording te roepen. Als je dat nog niet gedaan hebt, teken dan nu de petitie om op de hoogte te blijven.

Andere interessante artikelen

Collage van krantenartikelen over de actie
April 28, 2024

Een privéjet pal voor het parlement

Europe’s schools, rail networks and hospitals are at breaking point. Governments across Europe lack the funds needed to turn things around. While many face run down classrooms, delayed trains and queues in crowded hospitals there’s…

Activisten van WeMove Europe en partnerorganisaties bij een protest tegen gendergerelateerd geweld
December 11, 2023

Overal in Europa laten feministen van zich horen

Een paar dagen geleden richtte de dappere Marta Asensio het woord aan Europese politici: ze vertelde over hoe zij seksueel geweld overleefde nadat ze werd gedrogeerd. [1] Haar toespraak beroerde alle aanwezigen en illustreerde hoe…

Alle artikelen