Bezpieczna żywność

Europejczycy nie powinni być narażeni na szkodliwe pestycydy.

Ruch WeMove Europe zabiegał o zakazanie toksycznego środka chwastobójczego, glifosatu, już od jesieni 2015 roku. W tym samym roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, działająca pod egidą WHO, uznała glifosat za „prawdopodobnie rakotwórczy”.

Tymczasem w Europie używano coraz więcej glifosatu, a co gorsza, jego producenci wystąpili o przedłużenie zezwolenia na sprzedaż tego toksycznego środka w Europie na kolejne 15 lat.

Ruch WeMove Europe przystąpił do sojuszu organizacji (głównie ekologicznych), które zajmowały się glifosatem już od pewnego czasu. Wspólnie postanowiliśmy uruchomić Europejską Inicjatywę Obywatelską – narzędzie demokracji bezpośredniej, które pozwala obywatelkom i obywatelom zgłaszać do Komisji Europejskiej wnioski o zmianę prawa. Apelowaliśmy o to, by glifosatu nie dopuszczono ponownie do obrotu. Domagaliśmy się również zwiększenia jawności procedury zatwierdzania pestycydów w Unii. Uważaliśmy bowiem, że dokumentacja, którą muszą przedstawić producenci, powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron. Tylko wtedy byłaby możliwa jej pełna, obiektywna weryfikacja i kontrola.

Ta kampania to wspaniały przykład szerokiego ruchu obejmującego wiele organizacji, z których każda wnosi własne umiejętności i kompetencje, a także ponad milion osób w całej Europie.

Naukowcy zbadali zagrożenie i rakotwórcze działanie glifosatu. Organizacje partnerskie z bogatym doświadczeniem w wewnętrznej polityce UE udostępniały wyniki tych badań, dzięki czemu mogliśmy sformułować szczegółowe i rzeczowe argumenty. Europosłowie, którzy popierali nasze stanowisko, objaśniali nam, jak działają złożone procesy decyzyjne, i informowali nas o przebiegu sprawy.

Cały nasz sojusz postanowił wspólnie uruchomić Europejską Inicjatywę Obywatelską. Okazała się potężnym sukcesem, a niezbędny milion głosów zebraliśmy w niecałe sześć miesięcy.

WeMove Europe, jako ruch obywatelski, odegrał wiodącą rolę w koordynowaniu prac nad tą inicjatywą. Musieliśmy się dużo nauczyć, ale stanęliśmy na wysokości zadania. Zaprosiliśmy partnerów, stworzyliśmy sieć łączności z nimi i wzięliśmy na siebie zapewnienie funduszy i technologii.

Zachęciliśmy też ponad milion obywatelek i obywateli do podpisania petycji i udziału w wielu towarzyszących jej akcjach. Apogeum tych działań był zorganizowany w całej Europie dzień zbierania podpisów: w tysiącach miejsc zebraliśmy ich tego dnia ponad 100 000.

Nie osiągnęliśmy naszego głównego celu, jakim był definitywny zakaz stosowania glifosatu. Jednak znacznie zwiększyliśmy nadzór nad zatwierdzaniem pestycydów i jawność całego procesu. Glifosat został ponownie dopuszczony na europejski rynek, jednak tylko na 5 lat, a nie na 15, jak wnioskowali producenci i jak pierwotnie zgodziła się Unia.

Jednak w dłuższej perspektywie największym osiągnięciem tej kampanii jest poprawa jawności procedury zatwierdzania dodatków do żywności i szkodliwych dla środowiska substancji toksycznych – tak jak apelowaliśmy. Odpowiadając wprost na naszą Europejską Inicjatywę Obywatelską, Komisja zaproponowała zwiększenie jawności procesu zatwierdzania pestycydów, a Parlament Europejski uchwalił nowe przepisy w kwietniu 2019 roku.

To może Cię zainteresować

Wszystkie artykuły