Ojcowie pójdą na urlop

Mężczyznom we wszystkich krajach Europy przysługiwać będą minimum dwa miesiące płatnego urlopu ojcowskiego (gdy tylko ich rządy dostosują się do unijnych rozporządzeń).

Nasz wspólny głos w połączeniu z siłą związków zawodowych był wystarczająco donośny, żeby odnieść zwycięstwo w tej wielkiej kampanii. chociaż zdajemy sobie sprawę, że legislacja ta nie zostanie przyjęta w takich państwach jak Szwecja czy Dania (gdzie już w tej chwili ojcowie mają zapewnione jeszcze większe wsparcie), to nie ulega wątpliwości, że jest to zmiana, która ma olbrzymie znaczenie dla mężczyzn, kobiet oraz dzieci właściwie w każdym miejscu w Europie. I to właśnie należy świętować.

Związki zawodowe wraz z innymi organizacjami od wielu lat walczą o równość płci oraz lepszą równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym w całej Unii Europejskiej. Projekt tej konkretnej dyrektywy w sprawie urlopu ojcowskiego został przedstawiony już w kwietniu 2017 roku, ale dopiero w lutym 2019 przedstawicielom Parlamentu Europejskiego i Rady Europy udało się osiągnąć konsensus.

I to właśnie WeMove Europe przeprowadziło decydujące działania w tej sprawie. Blisko 60 tysięcy osób podpisało się pod petycją o przydzieleniu ojcom czasu na opiekę nad dziećmi. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła zgromadzone podpisy premierom i ministrom rządów siedmiu państw, które przeciwstawiały się uchwaleniu dyrektywy w tej sprawie. Wysiłki merytoryczne naszych partnerów połączone z oddolnym naciskiem ludzi takich jak my okazały się siłą nie do powstrzymania.

Dyrektywa weszła w życie 1 sierpnia 2019 roku, przyznając zarówno matkom jak i ojcom minimum cztery miesiące urlopu rodzicielskiego, z czego dwa z nich nie mogę zostać przekazane pomiędzy rodzicami. Każde z państw członkowskich ma teraz trzy lata na zaadaptowanie tej dyrektywy do prawa krajowego.

Już niedługo każdy ojciec w Europie będzie mógł spędzić przynajmniej dwa miesiące ze swoim dzieckiem, a nasza społeczność miała swój udział w tej zdobyczy. Oto wielki krok postawiony w stronę równości płci.

To może Cię zainteresować

Wszystkie artykuły