Klimatyczny stan wyjątkowy

Wynik wyborów europejskich wysłał przyszłym przywódcom Europy stanowczy komunikat: kryzys klimatyczny jest największym wyzwaniem naszego wieku, które wymaga od nas stanowczej odpowiedzi na poziomie europejskim, jeśli chcemy rozwiązać go skutecznie.

W ciągu 2019 roku społeczność WeMove Europe włączyła się w szereg różnych akcji, domagając się od nowych przywódców Unii Europejskiej konkretnych działań mających na celu uporanie się z kryzysem klimatycznym oraz przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji dla ludzi i planety.

Nasza wiadomość była jasna: domagaliśmy się, by Komisja Europejska podeszła na poważnie do Zielonego Ładu, apelowaliśmy od członków Europarlamentu o oddanie głosu za taką Komisją, która potraktowałaby sprawę z należytą uwagą, i o to, żeby w trakcie głosowania mieli oni na uwadze naszą przyszłość.

WeMove zajęło właściwą pozycję względem ogromu młodzieńczej energii i gigantycznego zainteresowania klimatem, jakie dało się zauważyć w Europie. Byliśmy świadomi, że od jakiegoś czasu działo się mnóstwo wspaniałych rzeczy w każdym zakątku Europy. Jednak działania te były prowadzone głównie na poziomie lokalnym i narodowym i nie zawsze ich adresatami byli przywódcy unijni – choć powinni być. Zaoferowaliśmy ruchom młodzieżowym pomoc w dotarciu do Parlamentu Europejskiego i zorganizowanie tam pierwszego w dziejach “die-in” w sprawie klimatu.

Wiemy, że była to głośna akcja, która zainspirowała wiele podobnych.

Naszą główną zasługą, jako WeMove Europe było włączenie naszych członków w twitterową burzę. Polegała ona na tym, że masowo wysyłaliśmy wiadomości przywódcom wszystkich frakcji, aby poinformować ich o obecności aktywistów na w budynku i wystosować żądania w sprawie prawdziwego Zielonego Ładu (który zawierałby konkretne cele, projekt budżetu itd.). Udało nam się również wprowadzić działaczy do gmachu Parlamentu Europejskiego, by nawiązali oni kontakt z mediami oraz przeprowadzili briefing prasowy. Był to naprawdę dobry przykład zazębiania się działań online oraz akcji w świecie rzeczywistym. Pozwolił nam on zrozumieć, jaką rolę możemy odgrywać w budowaniu pomostów między ludźmi sprawującymi władzę w Europie i tymi, którzy powinni mieć jej zdecydowanie więcej: ruchami i aktywistami.

W rezultacie tych działań Parlament Europejski ogłosił klimatyczny stan wyjątkowy, który stał się głównym priorytetem dla nowej Komisji Europejskiej, zatwierdzony został Zielony Ład, wobec czego po raz pierwszy w historii prawo dotyczące klimatu zostało napisane tak, żeby działania w jego sprawie nie mogły zostać zakłócone przez kolejne cykle wyborcze i kryzysy. Teraz prawo i projekty muszą jeszcze wejść w życie. Jednak przywódcy europejscy stają się bardziej świadomi kryzysu klimatycznego, a nasze działania są częścią tego procesu. Politycy uświadamiają sobie, że trzeba zaprowadzić sprawiedliwość klimatyczną i rozpocząć właściwą sprawiedliwą transformację, która weźmie odpowiednio pod uwagę takie kwestie jak miejsca pracy i ceny energii.

To może Cię zainteresować

Wszystkie artykuły