Polityka prywatności WeMove Europe: 10-04-2018

W WeMove Europe szanujemy Twoją prywatność i traktujemy ją bardzo poważnie. Twoje dane przechowujemy wyłącznie na serwerach zlokalizowanych w Europie, które podlegają niemieckim i europejskim przepisom o ochronie danych osobowych. Dla ochrony Twojej prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych staramy się korzystać wyłącznie z europejskich usługodawców. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych. Nigdy nie udostępnimy Twoich danych postronnym osobom lub organizacjom bez Twojej wyraźnej zgody.

Ta polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy dane, a także zawiera informacje o przysługujących Ci prawach i działaniach, jakie możesz podjąć w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Jednak bez udostępnienia nam swoich danych osobowych nie możesz na przykład podpisać petycji, utworzyć własnej petycji, wziąć udziału w niektórych innych działaniach kampanijnych, przekazać darowizny, wypełnić ankiety, ubiegać się o pracę w WeMove ani zgłosić się do nas jako wolontariusz/wolontariuszka.

1. Podmiot odpowiedzialny - administrator danych

Organizacją odpowiadającą za przetwarzanie danych osobowych zbieranych, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, (“administratorem” danych) jest WeMove Europe SCE mbH, z siedzibą pod adresem: Grimmstr. 10, 10967 - Berlin, Niemcy.

2. Zakres tej polityki prywatności

Ta polityka prywatności określa, jakie dane osobowe zbieramy, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, do czego używamy tych danych i jak się z nimi obchodzimy.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować tożsamość danej osoby. Są to między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Dane statystyczne, których nie można powiązać bezpośrednio lub pośrednio z konkretną osobą – na przykład popularność określonych stron internetowych lub liczba użytkowników witryny – nie są danymi osobowymi.

3. Kiedy zbieramy informacje

(1) Kiedy przekazujesz je nam bezpośrednio

Swoje dane osobowe możesz nam przekazać na przykład wtedy, gdy podpisujesz jedną z naszych petycji, tworzysz własną petycję, uczestniczysz w innych działaniach związanych z kampanią, udostępniasz informacje o naszej petycji na Facebooku, Twitterze i/lub pocztą elektroniczną, kiedy składasz podanie o pracę w WeMove, kiedy zgłaszasz się do nas jako wolontariusz/wolontariuszka, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, a także kiedy przekazujesz nam darowiznę.

(2) Kiedy przekazujesz je nam pośrednio

Twoje dane osobowe mogą nam udostępnić inne osoby, w tym użytkownicy naszego serwisu, organizatorzy niezależnych od nas wydarzeń, inne organizacje prowadzące zbiórki pieniężne, a także osoby, które sponsorują lub wspierają naszą organizację i nasze działania. Twoje dane są nam udostępniane również wtedy, gdy obserwujesz nas w serwisach społecznościowych takich jak Twitter lub Facebook oraz gdy w inny sposób kontaktujesz się z nami w tych serwisach.

(3) Kiedy zezwalasz innym organizacjom na udostępnienie nam swoich danych lub kiedy te dane są publicznie dostępne

(4) Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, identyfikujemy Cię za pomocą plików cookie, aby móc dostosować prezentowane materiały do Twoich indywidualnych potrzeb lub preferencji (zapamiętujemy na przykład Twoje dane, aby ułatwić Ci podpisywanie petycji). Szczegółowe informacje o plikach cookie oraz o tym, jaki wpływ ma ich używanie na Twoje dane osobowe, zawiera sekcja (6) tej polityki prywatności.

4. Jakie informacje zbieramy

(1) Gdy prowadzimy kampanie:

Gdy dajemy Ci możność uczestniczenia w naszych kampaniach i wspierania naszych działań w inny sposób oraz otrzymywania informacji o kampaniach, które prowadzimy, zwykle zbieramy i przechowujemy następujące dane:

 • Imię i nazwisko

 • Adres e-mail

 • Kod pocztowy i kraj

 • Język, którym się posługujesz

Niekiedy możemy prosić o podanie innych potrzebnych informacji, takich jak:

 • Numer telefonu

 • Adres do korespondencji

 • Twój profil w serwisach społecznościowych

 • Kampanie, które wcześniej poparłeś/poparłaś, tematy i zagadnienia, które Cię interesują, odpowiedzi na pytania w wypełnionych przez Ciebie ankietach oraz inne informacje istotne w danej kampanii.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest artykuł 6(1)(b) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO). Możesz również dobrowolnie zamieścić na naszej stronie komentarz do kampanii, którą popierasz, a my możemy opublikować ten komentarz na naszych stronach internetowych, gdzie indziej w internecie, lub na drukowanych materiałach kampanijnych (na przykład w broszurach z podpisami pod petycją, na ulotkach lub na plakatach), podpisany Twoim imieniem. Publikujemy komentarze aby przedstawić adresatom petycji lub szerszej publiczności w internecie poglądy i opinie członków i członkiń społeczności WeMove Europe.

(2) Gdy zbieramy darowizny i przetwarzamy transakcje finansowe:

Gdy przekazujesz darowiznę, by wesprzeć nasze działania, zwykle potrzebne nam są następujące dane o Tobie:

 • Imię i nazwisko

 • Adres e-mail

 • Kod pocztowy i kraj

 • Informacje o płatności (imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, numer IBAN / numer rachunku, kod BIC banku, numer karty kredytowej, nazwa instytucji finansowej itd.)

 • Kwota i częstotliwość darowizny

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest artykuł 6(1)(b) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO).

(3) Gdy przetwarzamy Twoje podanie o pracę lub zgłoszenie wolontariusza/wolontariuszki:

Ubiegając się o pracę w WeMove Europe, samodzielnie określasz zakres danych, jakie przekazujesz nam w swoim zgłoszeniu. W ramach obsługi administracyjnej podań o pracę oraz zgłoszeń od osób zainteresowanych wolontariatem zwykle zbieramy i przechowujemy następujące informacje:

 • Imię i nazwisko

 • Adres e-mail

 • Kraj

 • Języki, którymi się posługujesz

 • Numer telefonu (jeśli jest niezbędny)

Zwracamy uwagę, że zgłoszenia przesyłane nam pocztą elektroniczną nie są szyfrowane.

(4) Możesz przeglądać nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych i bez przekazywania nam darowizny. W takim przypadku zbieramy i wykorzystujemy jedynie takie dane, które są nam przesyłane automatycznie podczas przeglądania naszych stron.

(5) Dane o korzystaniu ze stron internetowych:

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, zapisujemy tymczasowo tzw. dane o korzystaniu ze strony, których używamy do celów statystycznych, do ulepszania wyglądu i funkcjonowania naszych stron internetowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów. Używamy tych danych również po to, by umożliwić użytkownikom dostęp do naszych stron internetowych oraz by administrować i zarządzać naszymi systemami. Podstawą prawną przetwarzania danych o korzystaniu ze stron internetowych jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6(1)(f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO).

Dane tego rodzaju obejmują:

 • stronę, z której pobrano plik;

 • nazwę pliku;

 • datę i godzinę żądania;

 • ilość przesłanych danych;

 • status realizacji żądania (przesłano plik, nie znaleziono pliku);

 • rodzaj używanej przeglądarki internetowej;

 • adres IP komputera, z którego wysłano żądanie.

(6) Analiza stron internetowych

Matomo

Za pomocą oprogramowania o nazwie Matomo, zainstalowanego na naszych serwerach, zbieramy informacje, które nie umożliwiają identyfikowania tożsamości użytkowników, a są zwykle udostępniane przez przeglądarki i serwery internetowe. Są to takie informacje jak rodzaj używanej przeglądarki, wybrany język wyświetlania strony internetowej, witryna, która skierowała Cię do naszej strony internetowej, oraz data i godzina każdej wizyty na stronie. Takie nieidentyfikujące użytkowników dane gromadzimy po to, by dowiedzieć się, jak korzystają z naszych stron internetowych osoby, które je odwiedzają. Informacje nieidentyfikujące tożsamości użytkowników możemy niekiedy ujawniać w zsumowanej formie, na przykład publikując raporty o trendach wizyt na naszych stronach internetowych.

Zbieramy również informacje, które potencjalnie mogą umożliwić identyfikację tożsamości, takie jak adresy IP osób odwiedzających nasze strony internetowe. Nie używamy takich informacji do identyfikowania tożsamości osób odwiedzających nasze strony internetowe i nie ujawniamy ich żadnym postronnym osobom ani instytucjom.

Wyłączanie śledzenia wizyt na stronach internetowych (opt-out)

Możesz wskazać, że nie chcesz, aby do Twojego komputera był przypisany plik cookie z unikalnym numerem identyfikacyjnym. Spowoduje to, że Twój komputer nie będzie uwzględniany podczas analizowania sumarycznych danych zbieranych na naszych stronach internetowych.

W tym celu w konfiguracji przeglądarki internetowej włącz opcję wysyłania nagłówka Do-Not-Track (bez śledzenia).

Polyfill.io

Usługa Polyfill udostępnia fragmenty kodu oprogramowania, tzw. „polyfill”, dzięki którym starsze przeglądarki mogą wyświetlać strony internetowe w sposób zbliżony do typowych nowych wersji przeglądarek. Kiedy odwiedzasz stronę internetową korzystającą z usługi Polyfill, Twoja przeglądarka pobiera pliki kodu konieczne do prawidłowego wyświetlenia danej strony. Z polityką prywatności tego serwisu możesz się zapoznać na jego stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych służących do analizowania wizyt na stronach internetowych jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6(1)(f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO).

5. Jak i w jakim celu używamy Twoich danych

(1) Informacje ogólne

Zebrane przez nas dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Prowadzenie kampanii, w tym zbieranie podpisów pod petycjami i inne działania kampanijne

 • Obsługa darowizn i innych transakcji finansowych

 • Zindywidualizowane wyświetlanie naszych stron internetowych

 • Przesyłanie informacji o naszych kampaniach pocztą elektroniczną lub w inny sposób (poczta tradycyjna, telefon, SMS, aplikacja whatsapp i inne kanały komunikacji)

 • Informowanie Cię o istotnych zmianach polityki prywatności

 • Inne cele opisane w tej polityce prywatności

(2) Kampanie

Twoje dane są nam potrzebne, by umożliwić Ci korzystanie ze wszystkich funkcji naszego serwisu związanych z prowadzeniem kampanii – na przykład uczestniczenie w kampaniach, podpisywanie petycji, tworzenie własnych petycji, odpowiadanie na ankiety oraz podejmowanie innych działań w ramach kampanii (np. wysyłanie wiadomości e-mail lub tweetów do adresatów kampanii).

Aby umożliwić Ci uczestniczenie w kampanii, zwykle potrzebujemy znać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy oraz kraj. Tych danych (stanowiących w tym kontekście „podpis pod petycją”) używamy po to, by dodać Cię do listy osób, które wyraziły poparcie dla danej petycji oraz by zaprosić Cię do wyrażenia zgody na otrzymywanie naszych e-maili o kampaniach.

Twoje imię i nazwisko oraz kraj możemy zwykle przekazać adresatowi petycji, aby pokazać, że podpisy pod petycją są autentyczne. Dla ochrony Twojej prywatności przekazujemy tylko konieczne minimum danych osobowych. W wyjątkowych przypadkach, gdy informacja o Twojej lokalizacji ma znaczenie dla działań kampanijnych (np. to w jakim okręgu wyborczym mieszkasz), możemy przekazać adresatowi także twoje miasto lub kod pocztowy.

Kiedy uczestniczysz w niektórych z naszych kampanii, możemy Cię poprosić o zgodę na przekazanie Twojego adresu e-mail inicjatorowi kampanii lub organizacji partnerskiej. W takich wypadkach Twój adres e-mail przekazujemy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

Usługodawcom, z których usług korzystamy w związku z prowadzonymi kampaniami (i którzy na przykład wysyłają w naszym imieniu wiadomości e-mail albo wykonują analizę stron internetowych), przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania zleconych zadań. Usługodawca może wykorzystać te dane wyłącznie w celu wykonania powierzonego mu zadania.

Kiedy dołączasz do kampanii, za Twoją wyraźną zgodą używamy Twoich danych, by informować Cię (pocztą elektroniczną lub w inny sposób) o działaniach WeMove Europe i innych naszych kampaniach. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie od nas tej korespondencji. W tym celu możesz anulować subskrypcję albo wysłać nam wiadomość e-mail na adres info@wemove.eu, lub jak to opisano poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 (a) (wiadomości e-mail o kampaniach) oraz ust. 1 (b) (podpisy pod petycją) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO). W przypadku Europejskich Inicjatyw Obywatelskich odpowiednią podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

(3) Przetwarzanie transakcji finansowych

Używamy Twoich danych w celach administracyjnych, do obsługi darowizn i innych płatności na rzecz WeMove Europe dokonywanych kartą kredytową/debetową, poleceniem zapłaty, czekiem, zleceniem stałym lub przelewem bankowym.

Twoje dane są przekazywane stronom trzecim tylko wówczas, gdy jest to konieczne do obsłużenia darowizny lub innej transakcji. Usługodawcom, z których usług korzystamy (ich listę zamieszczamy poniżej) przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania zleconych zadań. Usługodawca może wykorzystać te dane wyłącznie w celu wykonania powierzonego mu zadania.

Transakcje finansowe na naszych stronach internetowych są przetwarzane przez następujących usługodawców:

 • Stripe, Inc. („Stripe”), usługa przetwarzania płatności

 • Paypal, Inc. („Paypal”), usługa przetwarzania płatności

 • GLS-Bank („Bank”), realizacja poleceń zapłaty w systemie SEPA

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności serwisów: Stripe (https://stripe.com/gb/privacy, w j. angielskim), Paypal (https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-prev, w j. polskim) przed wykonaniem transakcji za pośrednictwem tych serwisów. Serwisom przekażemy Twoje dane tylko w takim zakresie, jakiego wymaga obsłużenie Twoich płatności na naszą rzecz. Nie przechowujemy danych Twojej karty kredytowej.

Używamy Twoich danych, by informować naszych darczyńców (pocztą elektroniczną lub w inny sposób) o działaniach WeMove Europe i o naszych kampaniach. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie od nas tej korespondencji. W tym celu możesz anulować subskrypcję albo wysłać nam wiadomość e-mail na info@wemove.eu, lub jak to opisano poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest artykuł 6(1)(f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO). WeMove ma uzasadniony interes w utrzymywaniu kontaktu z darczyńcami.

(4) Kontakt

Możesz skontaktować się z nami pocztą, pocztą elektroniczną (pisząc na adres info@wemove.eu), telefonicznie lub wysyłając nam wiadomość bezpośrednią w serwisie Twitter lub Facebook. Dane, które nam przekażesz, wykorzystamy tylko do obsłużenia Twojego zgłoszenia – na przykład po to, aby udostępnić Ci usługi, materiały lub informacje, o które prosisz. Twoje dane zostaną przekazane stronom trzecim tylko wówczas, gdy będzie to konieczne do obsłużenia Twojego zgłoszenia lub prośby.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest artykuł 6(1)(f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO). Kontakt z użytkownikami naszych stron internetowych, odpowiadanie na ich pytania i udzielanie im informacji leży w uzasadnionym interesie WeMove.

(5) Kampanijne wiadomości e-mail lub “newsletter”

Kiedy po raz pierwszy dołączasz do jednej z naszych kampanii lub kiedy przekazujesz swoje dane za pomocą formularza „Dołącz do ruchu”, prosimy Cię o udzielenie nam zgody na przesyłanie Ci dalszych wiadomości („kampanijnych wiadomości e-mail” lub “newslettera”).

Za Twoją wyraźną zgodą użyjemy Twojego adresu e-mail, by wysyłać Ci zindywidualizowane wiadomości dotyczące kampanii WeMove Europe. Będą to m.in. informacje o nowych kampaniach, o innych działaniach związanych z kampaniami, które mogą wymagać Twojej uwagi lub uczestnictwa, o zbiórkach pieniężnych oraz o sprawozdaniach z przebiegu lub wyników kampanii. Danych, które od Ciebie uzyskaliśmy (takich jak Twój kraj i kod pocztowy oraz kampania, w której bierzesz udział), a także informacji o tym, jak korzystasz z wysyłanych przez nas wiadomości (np. jakim językiem się posługujesz, które z naszych e-maili otwierasz oraz które linki klikasz) możemy użyć po to, by wysyłać Ci wiadomości odpowiednio dostosowane do Twoich preferencji i zainteresowań.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 (1) (a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO) – zgoda, której nam udzielasz przez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Taką wiadomość e-mail otrzymasz, kiedy za pomocą jednego z naszych formularzy prześlesz nam swoje dane, by dołączyć do kampanii. Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziemy mieć Twoją zgodę na ich przetwarzanie. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji dotyczącej kampanii. W tym celu możesz anulować subskrypcję albo wysłać nam wiadomość e-mail na adres info@wemove.eu lub wg zamieszczonych niżej instrukcji.

(6) Rekrutacja pracowników i wolontariuszy

Aby ubiegać się o pracę w WeMove Europe, możesz przesłać nam podanie pocztą elektroniczną. W takim wypadku samodzielnie określasz zakres danych, jakie przekazujesz nam w swoim zgłoszeniu.

Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do obsłużenia Twojego podania o pracę i/lub wolontariat. Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest artykuł 26 (1) (1) niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz n.F.) (decyzja o nawiązaniu stosunku pracy). Dane zawarte w Twoim podaniu zostaną udostępnione tylko osobom odpowiedzialnym za stanowisko pracy, i które się ubiegasz, oraz za rekrutację. Wszystkie osoby uczestniczące w tym procesie będą traktować Twoje dokumenty z należytą dbałością i dyskrecją.

Po zakończeniu procedury wyboru kandydata/kandydatki, informacje i dokumenty przekazane nam przez Ciebie do celów rekrutacji usuniemy po upływie sześciu miesięcy, o ile nie nawiążemy z Tobą umowy o pracę, wolontariat lub innego rodzaju umowy.

(7) Badania opinii osób wspierających

Twoich danych osobowych możemy używać do prowadzenia badań, dzięki którym uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł szersze informacje o osobach, które wspierają nasze działania. Niekiedy pomaga nam to lepiej poznać Twoje środowisko, zainteresowania i preferencje i pozwala nam lepiej się z Tobą komunikować, tak aby informacje, które wysyłamy, były dostosowane do Twoich zainteresowań. Takie badania umożliwiają nam również dostarczanie Ci informacji (niekiedy za pośrednictwem stron trzecich, takich jak narzędzia marketingowe i reklamy w serwisach Facebook czy Google) o petycjach i innych aspektach naszej działalności, które mogą Cię interesować.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 14 (2) (f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO).

6. Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki zapisywane na dysku twardym w komputerze lub w urządzeniu mobilnym. Są przechowywane przez pewien czas i umożliwiają identyfikację urządzenia użytkownika.

Na niektórych stronach internetowych używamy plików cookie, na przykład po to, by zapamiętać Twoje preferencje dotyczące przeglądania stron, ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu lub automatycznie wypełniać pola w formularzach. Dzięki temu nasz serwis jest bardziej przyjazny dla użytkowników, a nawigacja w nim jest łatwiejsza. Pliki cookie dają nam również wiedzę o tym, które strony naszego serwisu internetowego cieszą się największą popularnością.

Używamy kilku rodzajów plików cookie. Trwałe pliki cookie ułatwiają nawigację na stronach internetowych i pozwalają nam prezentować użytkownikom materiały dostosowane do ich indywidualnych preferencji. Używamy również tymczasowych plików cookie, które są automatycznie usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej. W konfiguracji przeglądarki możesz włączyć opcję informowania o zapisywanych plikach cookie, aby się w ten sposób dowiedzieć, kiedy i gdzie ich używamy. Uwaga: wyłączenie akceptowania plików cookie w przeglądarce może spowodować, że pewne funkcje naszych stron internetowych nie będą dostępne. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych jest artykuł 6(1)(f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO). Optymalizowanie naszych stron internetowych i ułatwianie korzystania z nich leży z naszym uzasadnionym interesie.

7. Inne witryny internetowe

Na naszych stronach internetowych zamieszczamy odsyłacze (linki) do innych witryn, na przykład do serwisów Facebook, Twitter i YouTube. Ta polityka prywatności nie obejmuje witryn zewnętrznych, a my nie odpowiadamy za ich treść ani za ochronę prywatności w tych serwisach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności publikowanymi w serwisach, do których odsyłacze zamieszczamy na naszych stronach.

8. Retencja danych

Dane osobowe, które nie są już konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy i przetwarzaliśmy, usuwamy na ogół z naszych archiwów pięć lat po ich zebraniu. Jeśli jednak przed upływem tego terminu (i) Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne do tych celów, (ii) nie będziemy mieć już prawa lub obowiązku do ich przetwarzania lub (iii) skorzystasz z prawa do usunięcia danych, usuniemy te dane w obowiązującym nas okresie czasu.

Jeśli nas powiadomisz, że nie chcesz już otrzymywać od nas informacji dotyczących naszych kampanii, zbiórek pieniężnych i innej korespondencji elektronicznej, upewnimy się że Twoje imię znajduje się na liście osób, które anulowały subskrypcję, aby nie kontaktować się z Tobą w przyszłości.

9. Usługodawcy

WeMove Europe zleca wykonywanie pewnych zadań i przetwarzanie pewnych danych usługodawcom zewnętrznym, na przykład dla ochrony przed atakami typu „denial of service” (przetwarzanie zamówień zgodnie z artykułem 28 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych). Usługodawcy ci przetwarzają takie dane wyłącznie na zlecenie WeMove Europe i mają obowiązek przestrzegać stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Usługodawców, którym powierzamy takie zadania, wybieramy bardzo starannie, a dane udostępniamy im tylko w takim zakresie i na taki okres, jaki jest niezbędny do wykonania zleconych prac.

Zwracamy uwagę, że w niektórych krajach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”) obowiązują mniej rygorystyczne normy ochrony danych osobowych, w tym niższe wymagania dotyczące zabezpieczeń, a osobom prywatnym przysługuje mniej praw. Dokładamy starań aby współpracować wyłącznie z usługodawcami z obszaru EEA, którzy oferują najwyższy poziom ochrony danych. Niekiedy możemy jednak korzystać z usługodawców spoza EEA, wysyłać dane osobowe użytkowników poza obszar EEA i przechowywać je poza tym obszarem. W przypadku przesyłania Twoich danych osobowych poza obszar EEA lub przechowywania ich poza tym obszarem podejmiemy uzasadnione kroki, aby zyskać pewność, że odbiorca stosuje należyte środki ochrony tych danych.

10. Bezpieczeństwo danych

Staramy się zagwarantować odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, zniszczeniu, niewłaściwemu wykorzystaniu, modyfikacji i nieautoryzowanemu ujawnieniu Twoich danych osobowych oraz uniemożliwić dostęp do nich nieupoważnionym osobom.

Oprócz zabezpieczenia własnego środowiska informatycznego używamy najnowocześniejszych technik szyfrowania Twoich danych, gdy są przesyłane przez łącza internetowe. Szyfrowanie danych potwierdza symbol zamkniętej kłódki wyświetlany na pasku adresu przeglądarki oraz przedrostek „https://” w adresie strony internetowej.

We wszystkich przypadkach wykraczających poza wymienione w tej polityce prywatności Twoje dane będziemy udostępniać wyłącznie za Twoją świadomą i wyraźną zgodą.

Dane wrażliwe (na przykład oświadczenie poparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, zawierające prawnie wymagane informacje takie jak numer dowodu osobistego) przechowujemy w postaci zaszyfrowanej.

11. Twoje prawa

Jako użytkownik/użytkowniczka masz prawo żądać informacji o tym, jakie dane o Tobie posiadamy oraz w jakim celu je przechowujemy i przetwarzamy. Możesz ponadto prosić o poprawienie błędnych danych albo zażądać usunięcia swoich danych (jeśli ich przechowywanie nie jest już konieczne). Masz prawo do przenoszenia swoich danych. Masz także prawo złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych do organu nadzorczego. Masz prawo odwołać się do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie dotyczących Cię danych narusza przepisy o ochronie danych. W szczególności przysługuje Ci prawo odwołania do organu nadzorczego państwa członkowskiego, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym mogło dojść do naruszenia prawa.

12. Dzieci

Strony internetowe WeMove Europe nie są kierowane do osób poniżej 16. roku życia. Osoby, które nie mają ukończonych 16 lat, nie mogą korzystać ze stron internetowych WeMove Europe ani wprowadzać swoich danych osobowych na naszych stronach internetowych.

Nie zbieramy świadomie danych od osób, które nie ukończyły 16 lat. Jeśli jesteś rodzicem dziecka poniżej 16 roku życia i wiesz, że Twoje dziecko korzysta z naszych stron internetowych, skontaktuj się z nami (informacje kontaktowe zamieszczamy poniżej), abyśmy mogli usunąć te dane.

13. Zmiany polityki prywatności

Co pewien czas weryfikujemy tę politykę prywatności i zastrzegamy sobie prawo do jej okresowego modyfikowania przez opublikowanie zaktualizowanej wersji na naszych stronach internetowych. Jest to konieczne między innymi ze względu na zmiany zachodzące w przepisach prawa. Zalecamy, by użytkownicy co pewien czas przeglądali tę politykę prywatności, aby mieć pewność, że nadal akceptują jej treść. O znaczących zmianach polityki prywatności powiadomimy użytkowników pocztą elektroniczną.

14. Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z tym, jak przetwarzamy dane osobowe, należy kierować do naszego inspektora ochrony danych.

Email: dpo@wemove.eu

Adres: WeMove Europe SCE mbH

Planufer 91, 10967 Berlin,

Niemcy