Zeg nee tegen een giftig Europa

In september 2020 presenteerde de Europese Commissie een nieuwe strategie voor chemicaliën – eentje die vooral de grote bedrijven had kunnen bevoordelen. Wij grepen in en droegen eraan bij dat de strategie gezondheids- en mensvriendelijk werd. Dit was een geval waarin wij onze stem verhieven in iets wat anders een strijd tussen twee departementen binnen de Europese Commissie was gebleven: eentje die onze gezondheid verdedigde, en de ander die… andere prioriteiten had.

Voordat wij ons ermee gingen bemoeien, waren er zelfs delen van de Commissie die pleitten voor het toestaan van nóg meer gifstoffen in alledaagse producten. Dat werd aangetoond door interne documenten die naar de media waren gelekt. Onze partners, de Health and Environment Alliance en het European Environmental Bureau, vroegen WeMove Europe om hulp – en onze community kwam rap in actie.

We hadden te maken met een geduchte tegenstander: de grote bedrijven die meedogenloos hun winsten beschermen. Daarom zette onze community hun beste beentje voor, en verzamelde 127.000 handtekeningen onder de petitie. Dat was van onschatbare waarde voor onze partners, die nu konden bewijzen dat burgers het debat rond gifstoffen streng in de gaten hielden.

Op woensdag 14 oktober 2020 presenteerde de Europese Commissie de nieuwe Europese strategie voor duurzame chemische stoffen. In theorie zal deze strategie onze gezondheid en het milieu bevorderen, en is het een grote stap voorwaarts in het verwezenlijken van Europa’s ‘nuluitstoot-doelstelling’.

Andere interessante artikelen

Alle artikelen