Ons eten beschermen

Europeanen zouden niet aan schadelijke pesticiden blootgesteld moeten worden.

WeMove Europe voert al sinds herfst 2015 actie om de giftige onkruidverdelger glyfosaat uit ons eten en uit onze akkers te weren. In datzelfde jaar verklaarde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, deel van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat glyfosaat “waarschijnlijk kankerverwekkend” is.

In die tijd zat het gebruik van glyfosaat in de lift. En nog urgenter: de fabrikanten van glyfosaat vroegen om een nieuwe licentie, om hun giftige producten nog eens 15 jaar lang te kunnen verkopen in Europa.

Daarop voegde WeMove Europa zich bij een bondgenootschap van voornamelijk milieu-organisaties, die deze zaak al een tijdje in het vizier hadden. Samen besloten we een Europees burgerinitiatief te lanceren: dat is een middel voor directe democratie, waarmee burgers de Commissie kunnen oproepen tot het maken of wijzigen van wetgeving. Wij eisten dat glyfosaat niet weer zou worden goedgekeurd, en ook dat de Europese procedure voor het afgeven van licenties aan pesticides zou worden verbeterd. In het specifiek onderstreepten we hoe belangrijk het is dat alle verschillende partijen toegang krijgen tot de gegevens die de fabrikanten hierbij moeten opgeven. Dat maakt degelijke, objectieve toezicht mogelijk.

Deze campagne was een voorbeeld van hoe krachtig een brede coalitie kan zijn. We hadden toegang tot een gevarieerd aanbod aan vaardigheden en expertise, want onze beweging bestond uit verschillende organisaties en wel meer dan een miljoen Europeanen.

Wetenschappers bevestigden de risico’s en de kankerverwekkende effecten van glyfosaat. Gespecialiseerde partner-organisaties deelden hun diepgaande dossierkennis, waardoor we de details en pijnpunten kenden om onweerlegbare argumenten te vormen. Ons gunstig gezinde Europarlementariërs deden uit de doeken hoe het ingewikkelde beleidsvormingsproces werkt, en hielden ons op de hoogte van de laatste updates.

Allemaal tezamen besloot het bondgenootschap om een Europees burgerinitiatief te lanceren. Dat bleek een ongekend succes: in minder dan zes maanden verzamelden we de benodigde miljoen handtekeningen.

Als de burgerbeweging die WeMove Europe is, waren wij verantwoordelijk voor het coördineren van het burgerinitiatief. Het was een flink leerproces, maar we hebben de beproeving glansrijk doorstaan. We coördineerden en verbonden partners, en zorgden voor de fondsenwerving en de technologie.

En natuurlijk: we mobiliseerden meer dan een miljoen burgers om te tekenen, en organiseerden meerdere acties.

Het hoogtepunt was een Europabrede actiedag, toen we op duizenden locaties meer dan 100.000 handtekeningen ophaalden.

De campagne behaalde niet haar belangrijkste doel: een verbod op glyfosaat in de EU. Toch lukte het ons om het toezicht te verscherpen. Glyfosaat mocht de markt weer op, maar slechts voor vijf jaar – niet voor de 15 jaar die de fabrikanten hadden aangevraagd.

De campagne had echter ook een ander resultaat, misschien wel belangrijker op de lange termijn. De procedure om voedseladditieven en giftige stoffen voor het milieu goed te keuren wordt herzien om transparantie te bevorderen – precies zoals we eisten in onze campagne. In directe reactie op onze campagne maakte de Europese Commissie daarvoor wetgeving, die in april 2019 tijdens een volledige stemming van het Europarlement werd goedgekeurd.

Andere interessante artikelen

Alle artikelen