Een eind aan loodrecycling

Aanvang 2020 nemen een aantal bezorgde Europarlementariërs en organisaties (waaronder de Health and Environment Alliance en het European Environmental Bureau) contact met ons op: zij waren bezorgd dat het Europarlement zou instemmen met de plannen van de Europese Commissie, waarin PVC, vervuild met lood, zou worden gerecycled.

De dagen in aanloop tot de stemming ondernamen we snelle actie. We stuurden duizenden tweets en 27.000 e-mails naar Europarlementariërs om ervoor te zorgen dat zij het opnamen voor onze gezondheid en voor een gifvrije kringloopeconomie. Zo gaf de Franse Europarlementariër Leïla Chaibi aan dat ze wel meer dan 3.000 berichten kreeg van onze community… en dat heeft gewerkt!

Deze actie heeft voorkomen dat tot 10.000 ton aan lood elk jaar de EU inkomt, voor tenminste de komende 15 jaar. Zo hielpen we de ontwikkeling van een kringloopeconomie.

In februari 2020 stemden Europarlementariërs voor het bezwaar tegen het recyclen met lood vervuild PVC. Dat deden ze met 394 stemmen voor, 241 tegen, en 13 onthoudingen.

Deze actie was niet alleen een overwinning voor recycling en de kringloopeconomie, maar zorgde ook voor een sterkere band tussen burgers en gekozen volksvertegenwoordigers. Sommige Europarlementariërs reageerden op de actie en namen contact op om hun instemming te laten blijken, hun afkeuring, of zelfs om ons te vragen wanneer de stemming plaats zou vinden – ze zagen haar namelijk niet in hun agenda!

Andere interessante artikelen

Alle artikelen