Vaders krijgen verlof

Mannen in de hele EU krijgen minimaal twee maanden aan betaald ouderschapsverlof, zodra hun land de wet implementeert.

Onze gezamenlijke stem, gecombineerd met de macht van vakbonden, weerklonk luid genoeg om deze grote campagne tot een goed einde te brengen. En zelfs wanneer deze wetgeving niet speciaal wordt gewaardeerd in landen als Zweden en Denemarken (waar mannen al veel meer krijgen), is het een grote stap voor mannen, vrouwen en kinderen in vrijwel heel Europa. Een grote stap waarop we mogen proosten!

Vakbonden en andere organisaties hebben zich jarenlang ingezet voor een betere balans tussen werk en privéleven en voor gendergelijkheid in Europa. Deze specifieke richtlijn over ouderschapsverlof was al in april 2017 voorgesteld, maar pas in januari 2019 werd een politiek akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Raad gevonden.

En WeMove Europe gaf het laatste zetje aan deze campagne. Bijna 60.000 mensen ondertekenden de petitie om vaders tijd met hun kinderen te gunnen. Het Europees Verbond van Vakverenigingen (ETUC) overhandigde de handtekeningen aan de premiers en ministers van zeven lidstaten die de verandering tegenhielden. De combinatie van belangenbehartiging van onze partners en publieke druk op het perfecte moment van mensen zoals wij, bleek de gouden formule.

Vanaf één augustus 2019 is deze richtlijn in werking getreden, waardoor vaders en moeders minimaal vier maanden aan ouderschapsverlof behouden, waarvan twee maanden niet-overdraagbaar tussen hen. Elke lidstaat heeft nu drie jaar om de wetgeving te implementeren.

Binnenkort zal elke vader in Europa minstens twee maanden met zijn kind kunnen doorbrengen, en onze community heeft bijgedragen aan deze overwinning. Een grote stap naar ware gendergelijkheid is gezet.

Andere interessante artikelen

Alle artikelen