De klimaatnoodtoestand

De uitslag van de Europese verkiezingen bevatten een duidelijke boodschap aan de toekomstige bestuurders van Europa: de klimaatcrisis is de uitdaging van onze eeuw, en wel eentje die een stevig, Europees antwoord vereist.

In de loop van 2019 ondernam de WeMove Europe-community meerdere acties. Alles om de nieuwe Europese bestuurders tot actie te dwingen, en te bewegen tot een rechtvaardige transitie voor de planeet en de mensen.

Onze boodschap was duidelijk: wij wilden een Europese Commissie die gaat staan voor klimaatactie en werk maakt van de Green Deal, en een Europarlement dat enkel en alleen instemt met een Commissie die onze toekomst serieus neemt.

Er was sprake van een heleboel jeugdige energie en elan voor klimaatactie in Europa, en WeMove ging daar pal achter staan. We wisten al dat Europa bezaaid was met bergen aan prachtig activisme. Maar die richtte zich voornamelijk op het lokale en nationale niveau, en drong niet zo vaak door tot EU-politici als zou moeten. Daarop sprongen we bij: we hielpen jeugdbewegingen om in het Europees Parlement de eerste ‘climate die-in’ ooit te organiseren.

We weten dat deze actie werd opgemerkt en flink wat opschudding heeft veroorzaakt.

Onze grootste bijdrage als WeMove was door het creëren van een twitterstorm. Met onze leden tweetten we rechtstreeks naar alle fractieleiders, we lieten hen weten dat activisten in het parlement waren en eisten een echte Green Deal (met concrete eisen over doelstellingen, financiering voor klimaatprojecten, etc.). Daarnaast hielpen we de activisten met toegang tot het parlement, met inlichtingen en met connecties tot de media. Het was een prachtig voorbeeld hoe online en offline acties elkaar kunnen aanvullen. Het heeft ons een idee gegeven over onze rol in het overbruggen van de kloof tussen machthebbers in Europe, en zij die meer macht zouden moeten hebben: de burgerbewegingen en activisten.

Al deze ontregelende acties hadden vele gevolgen: het Europarlement riep de klimaatnoodtoestand uit, de Europese Commissie pakte het op als prioriteit nummer één, een Green Deal werd ondertekend, en voor het eerst kwam er een klimaatwet die verzekerde dat klimaatactie niet opeens stilvalt als er even een andere electorale wind waait. Nu moeten deze wetten en dit beleid nog in werking treden. Maar ze maken duidelijk deel uit van een groeiend besef onder EU-politici dat we een rechtvaardige energietransitie nodig hebben, die ook rekening houdt met zaken als banen en energierekeningen.

Andere interessante artikelen

Alle artikelen