Waar we ons geld vandaan halen

Financiële en politieke onafhankelijkheid is de leidraad voor WeMove Europa. We laten het verlangen naar financiële stabiliteit onze onafhankelijkheid niet in de weg staan. We zullen geen financiering aannemen van bedrijven, overheden of staatsorganen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat we doeltreffende campagnes over het bedrijfsleven kunnen blijven voeren, en politiek onafhankelijk kunnen blijven. We werken alleen met donoren die geen politieke voorwaarden opleggen die onze missie belemmeren of onze onafhankelijkheid inperken. Onze financiering komt op dit moment van individuele leden door heel Europa die ons werk ondersteunen (89%), progressieve stichtingen (11%).

We willen transparant zijn en rekenschap kunnen afleggen over hoe we aan ons geld komen en hoe we je donaties uitgeven. Dat is precies waar de onderstaande informatie toe dient. Als je vragen of feedback hebt over de manier waarop we onze informatie presenteren, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Hoe komt WeMove Europe aan hun geld?

De kern van ons budget bestaat uit kleine donaties van duizenden mensen uit heel Europa. Velen van hen doneren elke maand met een terugkerende donatie. Dat is ook een van de definities van ''people power'': elk van ons doneert wat we kunnen missen. De gemiddelde donatie ligt rond de € 16, maar het bedrag fluctueert. En elke donatie, of die nou één of vijfhonderd euro is, helpt ons om onze missie te verwerkelijken. De steun van onze medestanders in heel Europa groeide tot een recordbedrag van 2,3 miljoen euro (1,9 miljoen euro in 2021), wat 89% van onze inkomsten in 2022 uitmaakt. Andere inkomstenbronnen waren progressieve stichtingen en partners (11%). Een meer gedetailleerd overzicht van onze inkomsten in 2022 is hieronder beschikbaar.

alternative text

Toen we in september 2015 van start gingen, konden we beginnen dankzij het gulle startkapitaal verstrekt door Campact.de, WeMove's zusterorganisatie in Duitsland. We zijn hen voor altijd dankbaar voor hun hulp in het prille begin, voor de stabiliteit waarmee we voet aan de grond konden krijgen. Sindsdien hebben de volgende progressieve stichtingen ons gesteund op verschillende tijdstippen: the European Climate Foundation, Charles-Leopold-Mayer Foundation, the Open Society Foundation for Europe, Porticus, Plastic Solutions Fund, the Sunrise Project Australia en een aantal private personen.

<br>

Hoe besteedt WeMove mijn geld?

WeMove Europe heeft een team van 30 medewerkers (waarvan 15 parttime). Zoals onze uitgavencijfers laten zien, gaat het grootste deel van ons werk en van onze uitgaven naar het voeren van campagnes die gebruik maken van innovatieve tools en tactieken. We voeren online en offline acties en communiceren in 7 Europese talen. Onze campagnes worden geleid door een team van 9 voltijdse en 10 deeltijdse medewerkers (gevestigd in 9 landen). Eind 2022 werden ze ondersteund door ons Tech-team (4 medewerkers), Operationeel team (4 medewerkers), Fondsenwervingsteam (2 medewerkers) en onze uitvoerend directeur.

In de grafiek kan je zien hoe WeMove Europe hun geld heeft besteed gedurende het laatste financiële jaar.

Om een beter beeld te krijgen van waar WeMove voor staat, lees dan over wat we doen en hoe we campagnevoeren in Europa.

De terugkerende maandelijkse donaties van onze leden gaan direct naar de campagnes: campagnematerialen, campagnekosten, campagne-activiteiten, actiedagen en andere broodnodige ondersteuning.

Het is een enorme klus om alle content die we maken te vertalen en lokaliseren in zeven talen. We nemen ook privacy en de veiligheid van gegevens extreem serieus. Ons platform en tech-team bouwt hard aan eigengemaakte tools die onze campagnes succesvol maken, en tegelijkertijd onze online veiligheid en privacy beschermen. Je kan hier meer over lezen in onze privacy policy.

expenditures.png

Het kan voorkomen dat we geld ophalen voor een specifieke actie, maar ons financieringsdoel niet halen. In dat geval zullen we contact opnemen met een uitleg van de situatie en een plan om de actie alsnog te laten plaatsvinden. In ieder geval zal je de mogelijkheid worden geboden om een aanvraag te doen om je donatie terug te krijgen. Als je een donatie doet voor een specifieke campagne, gaat de donatie ook echt naar die campagne. Dan kan die gaan naar specifieke uitgaven zoals overhandigingen van petities aan beleidsmakers, onderzoek, vertalingen, reiskosten of IT-infrastructuur. Als je een donatie doet voor een specifieke campagnetactiek, zoals het publiceren van een advertentie in een krant of het organiseren van een plaatselijk protest, zal je geld die specifieke actie financieren. Elke donatie die boven het bedrag uitkomt die nodig is voor een specifieke tactiek, gaat naar de algemene campagne.

Houden jullie me op de hoogte over wat er met mijn donatie gebeurt?

Of je nou voor een specifieke campagne hebt gedoneerd, voor een campagnetactiek, of zelfs een terugkerende maandelijkse donatie doet – wij laten je weten waar je donatie heen is gegaan. Dat doen we bijna altijd in een e-mail waarin we de hele community vertellen over het verloop van een specifieke campagne, actie of tactiek. Maar als je nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om ons een mailtje te sturen op donation@wemove.eu.

Wat gebeurt er wanneer jullie meer geld ophalen dan nodig voor een bepaalde campagne?

Dit komt maar heel zelden voor bij WeMove Europe. Wanneer we geld inzamelden voor een tactiek in een specifieke campagne (zoals een krantenadvertentie), en we kregen meer geld dan vereist, ging dat geld naar andere acties in die campagne. Als we in de positie zouden zijn waarin we meer geld hadden opgehaald dan nodig voor een bepaalde campagne, zou de donatie gaan naar een campagne voor een soortgelijk onderwerp. Als dat ook niet mogelijk is, zetten we de donatie in voor onderzoek naar nieuwe mogelijke campagnes, of tech-ontwikkeling voor nieuwe campagnetactieken. Het is ook belangrijk om te zeggen dat het bedrag aan donaties dat we inzamelen, niet meeweegt bij de beslissing hoeveel personeelscapaciteit in een campagne te steken.

Wat gebeurt er wanneer jullie geld ophalen voor andere organisaties en bewegingen?

WeMove Europe werkt samen met een netwerk van fantastische Europese bewegingen en partners. Normaalgesproken zijn er twee verschillende scenario's waarin we geld inzamelen en er andere organisaties bij komen kijken.

In het eerste geval is er een actie is die we samen met partners voeren of waaraan we bijdragen. Dat komt voor ons neer op bijvoorbeeld het opkopen van billboard-ruimte in Brussel, het organiseren van Europawijde opiniepeilingen over een kwestie waarmee wij bezig zijn, meedoen met een klimaatmars in een bepaalde stad, bijdragen aan de juridische kosten van gezamenlijke juridische actie die we met partners ondernemen, etc. In al deze gevallen bepalen we van tevoren samen hoeveel WeMove zou kunnen bijdragen aan een specifieke actie. Daarna wenden wij ons aan onze community. Als we dan meer geld ophalen dan die actie vereist, gaat het overschot naar andere acties om die campagne een duwtje in de rug te geven. Misschien kunnen we dan twee advertenties in de krant zetten in plaats van één, of hebben we dan niet alleen geld om opinie te peilen, maar ook om media-experts in de hand te nemen die de resultaten door heel Europa verspreiden, etcetera. Als we niet genoeg geld hebben ingezameld dragen we alsnog bij aan die actie, met geld van het budget dat we voor die campagne hebben gereserveerd.

Het tweede scenario is dat wij bij specifieke situaties ervan overtuigd zijn dat de WeMove-community de grootste impact kan hebben door rechtstreeks geld op te halen voor organisaties of bewegingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2016, toen protesten uitbraken in Polen tegen een draconische wet die abortus volledig zou verbieden. Toen haalde de WeMove-community wel € 16.000 op voor vrouwenbewegingen in Polen om tegen deze wet en voor vrouwenrechten te vechten. Een ander voorbeeld is de strenge winter van 2017, toen vluchtelingen vast zaten in Griekenland en Servië zonder onderdak, kleding of voedsel, terwijl het kwik onder nul hing. Toen haalde de WeMove-community € 70.000 op zodat organisaties in deze landen mensen konden helpen de winter te overleven.

Na deze twee ongelooflijke ervaringen werden we ons bewust dat zo'n 5% van het geld dat we ophaalden naar administratiekosten ging. Die bestaan uit banktoeslagen, creditcardkosten, interne en externe accountancykosten, etcetera. Die moeten we wel betalen om het hele bedrag van de donaties naar de organisaties te kunnen overmaken. Daarom besloten we in toekomstige acties, waarin we fondsen werven voor andere organisaties en bewegingen, 95% van die donaties direct naar de begunstigde te laten stromen. Die andere 5% gebruiken we dan om de administratieve kosten te dekken.

</p>

Hieronder staan nog meer antwoorden op veelvoorkomende vragen over onze donaties!

Doneer nu veilig aan WeMove Europe! →