Over ons

Onze Community

Wanneer we allemaal samen actie ondernemen, brengen we meer teweeg dan we ooit in ons eentje zouden kunnen. Dat kan heel eenvoudig zijn: door een petitie te tekenen, een donatie te doen, of een e-mail te sturen naar plaatselijke politici. Deze individuele acties, ondernomen door duizenden mensen door heel Europa, vormen gezamenlijk een beweging die politieke verandering teweeg kan brengen. Dit is het moment dat politici naar ons gaan luisteren, wanneer het grootbedrijf de druk voelt, wanneer hoop een realiteit wordt. Wanneer niemand ons nog kan tegen houden!

Wij vormen connecties tussen mensen in Europa, we bouwen aan een community die gebaseerd is op solidariteit en grenzeloos vertrouwen – uit welk land je ook komt, welke achtergrond je ook hebt, welke levensstijl je ook aanhangt. Wanneer we samen optrekken, komt een Europa waar mens en planeet op één staan, plotseling binnen handbereik.

fullreshd.jpg

Onze visie

De wereld is in crisis. Maar wij kunnen daar iets aan doen.

our vision

Onze visie voor Europa

WeMove Europe is een onafhankelijke organisatie. We zijn aan geen enkel bedrijf, overheid, of staatsorgaan verbonden. We worden geleid door onze community: meer dan een miljoen mensen die samen met ons actie ondernemen, zodat Europa een betere plek wordt voor ons allemaal. Ons werk is gebaseerd op gelijkwaardigheid, duurzaamheid, en democratie.

Maar deze waarden zijn ver te zoeken bij onze politieke leiders.

De wereld is in crisis. Ons politieke systeem heeft te lang alleen van de elite en van winstmaximalisatie in dienst gestaan, en nu zien we de verwoestende gevolgen daarvan. Die zijn zichtbaar in ons milieu, onze economie, onze democratie, en in ons dagelijks leven.

Er bestaat een gapend gat tussen de manier waarop beslissingen in de praktijk genomen worden, en de vaak genoemde waarden van de EU: het respect voor mensenrechten en de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat, pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, gerechtigheid en solidariteit.

Het Europa van vandaag duwt vluchtelingen met harde hand weg van onze grenzen, vernietigt onze natuur voor winst, staat het schenden van mensenrechten toe, negeert de klimaatramp. Onze politici hebben een ongezonde obsessie met economische groei, negeren de gevolgen daarvan voor ons en voor onze planeet. Slechts die enkeling die profiteert van de vervuiling van de planeet en de uitbuiting van de mensen, die heeft juist de macht. Starre hiërarchie en de invloed van het bedrijfsleven verzwakken onze wetgeving en onze wettelijke bescherming.

Dat komt omdat de systemen die op dit moment onze maatschappij regelen, juist gemaakt zijn om de rijken en machtigen voor te trekken. Maar met jouw hulp kunnen we daar wat aan doen.

Wij willen een beter Europa. Een Europa dat klimaatactie serieus neemt, het welzijn van mensen serieus neemt, asielzoeker met open armen verwelkomt, naar de behoeftes van de mensen luistert, en de natuur beschermt.

Wij willen een Europa dat om mens en planeet geeft en voor hen zorgt. En met onze sterke community van gepassioneerde Europeanen gaan er komen.

Beeldkrediet: Compassion in World Farming International

Waar we werken

  • → Meer dan een miljoen Europeanen

  • → Medewerkers in 9 landen

  • → Partners door heel Europa

Meer dan een miljoen Europeanen door het hele continent zijn deel van deze community, uit landen binnen en buiten de EU. Onze campagnevoerders zijn geworteld in hun landen en slaan de handen ineen met collega’s om impactvolle campagnes op te zetten met partners – zowel lokaal als in andere delen van Europa.

Vele van onze campagnes zijn gericht op politici en instituties die verband houden met de Europese Unie. Maar anderen gaan verder dan alleen de EU – dan gaat het bijvoorbeeld om de Raad van Europa, het Europees Octrooibureau, of bedrijven en nationale politici in Europa. Transnationale people power kan vaak de beslissende factor zijn en deze politici tot actie dwingen.

Hoe we te werk gaan

We verbinden mensen en organisaties over grenzen heen, om zo aan een beter Europa te bouwen.

Naar een Europa van het gedeelde belang

De Europese Unie werd gesticht om samenwerking tussen de EU-landen te bevorderen, en zo ons allen een beter leven te geven. De wetten en regels van de EU hebben gezorgd voor hoge sociale en ecologische standaarden. Maar na verloop van tijd heeft de invloed van het bedrijfsleven voet aan de grond gekregen, en luisteren onze overheden en de EU-instituties niet meer naar de burgers.

Als Europeanen delen we vele vergelijkbare zorgen met onze buren, zowel in onze woonplaats als op het continent. Werkomstandigheden, klimaatverandering en mensenrechten gaan ons allemaal aan, en onze politici hebben de verantwoordelijkheid om een antwoord op deze zorgen te vinden.

People power


We weten dat actie nu nodig is. Met elke dag van uitstel verliezen we mensen, vergaat ons milieu én onze toekomst. Als we samen optrekken wordt een Europa, dat mens en planeet op één zet, opeens mogelijk. WeMove Europe runt campagnes waarbij mensen zelf de motor van verandering zijn. Onze eigen individuele acties, allemaal samen opgeteld, bereiken meer dan we in ons eentje ooit zouden kunnen.

Campagnevoeren voor verandering

Onze campagnes concentreren zich op de meest urgente problemen van onze tijd, waarbij de kracht van onze community het verschil kan maken. Of dat nou is in reactie op krantenkoppen, we samen met partners onze krachten bundelen, of we de wensen van de mensen uit enquêtes opvolgen, we selecteren campagnes aan de hand van een aantal criteria:

  • De campagne pakt de wortels van het probleem aan, in plaats van aan symptoombestrijding te doen.

  • De campagne geeft de mogelijkheid om verandering op de lange termijn te verwerkelijken, in plaats van pleisters te plakken op problemen door kleine hervormingen.

  • De campagne biedt concrete overwinningen op de weg naar een grotere visie van verandering.

  • Onze community kan een unieke aanvulling leveren op de talenten van andere veranderaars.

  • De campagne biedt mogelijkheden voor mensen van alle achtergronden, en onze community staat er achter.

  • De campagne bouwt aan Europese solidariteit over de grenzen heen.

Bondgenootschappen smeden

De kracht van WeMove Europe zit in onze community, die bestaat uit mensen die een beter Europa voor ons allemaal willen. Onze community bestaat uit vele verschillende mensen die Europa hun thuis noemen – waar we ook geboren zijn.

WeMove Europe werkt samen met partner-organisaties en bewegingen die op elkaars sterktes voortbouwen. Onze campagnepartners zijn soms vooral actief in één specifiek land, hebben veel ervaring in het organiseren van demonstraties en offline acties, of verrichten gedetailleerde beleidsonderzoeken, die onze community weer kan aanvullen met mobilisatie door heel Europa.

Historie

Het was tijd voor ons, als Europeanen, om gezamenlijk onze stem te laten horen.

Onze community kreeg vorm in 2015, net toen veel mensen uit Syrië, snakkend naar veiligheid, alles op het spel zetten om de Middellandse Zee over te steken. Rond die tijd werden de tekortkomingen van de Europese beleidsvorming over migratie duidelijk. De EU behandelde deze mensen, die wanhopig naar veiligheid op zoek waren, op een onmenselijke manier – wat absoluut niet aansloot bij de wil van Europeanen om hen te helpen.

Deze crisis en het politieke antwoord erop lieten zien hoever de EU was afgedwaald van de idealen waarmee zij oorspronkelijk was gesticht: menselijke waardigheid, mensenrechten, respect voor de rechtsstaat.

Vanaf het begin wilden wij invloed in de Europese politiek. Ondanks dat EU-beleid grote gevolgen heeft voor ons dagelijks leven, miste de stem van de burger veel te vaak in het debat. Het was tijd voor ons, als Europeanen, om gezamenlijk onze stem te laten horen.

De eerste campagnes van WeMove concentreerden zich op de meest omstreden problemen toendertijd: van de toelating van de dodelijke pesticide glyfosaat, tot aan de manier waarop de EU mensen op de vlucht, en degenen die hen durfden te helpen, het leven zuur maakte.

In het begin communiceerden we in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans. Nu spreken we ook Pools en Nederlands.

We investeerden in de broodnodige technologie en vaardigheden, en zo heeft onze community de stem van Europeanen kunnen versterken. Met doelgerichte en krachtige acties hebben we bovendien politieke impact gehad, in Brussel en daar voorbij.

Foto van een groep activisten van de campagne

Uber: 0 – Werknemers: 1!

Voor de eerste keer in de geschiedenis krijgen mensen, die voor grote platforms zoals Uber werken, dezelfde rechten als andere werknemers. Dit is baanbrekend nieuws…

Posters met de opdruk: "Maak van ecocide een misdaad"

Ecocide: eindelijk een misdaad!

Dit is een enorme overwinning voor de natuur. Met nieuwe regels zal de EU sancties kunnen opleggen aan diegenen die onze natuur op massale schaal…

Alle overwinningen